¤ -> Informacje-> DNS

DNS

Jak to działa?

DNS (ang. Domain Name Service) to rozproszona baza danych o hierarchicznej strukturze zawierająca informacje o tłumaczeniu nazw domenowych na adresy IP.

Rejestracja domeny a dns

Rejestracja domeny polega na wprowadzeniu informacji o serwerach dns obsługujących daną domenę do serwera wyższego poziomu.

Czy domena musi być umieszczona w hierarchii domen?

Tak, jeśli ma być dostępna dla wszystkich.
Istnieje możliwość zdefiniowania własnej sieci widzianej tylko przez wybrane komputery korzystające z obsługujących ją serwery dns. Takie rozwiązanie stosuje się np. w sieciach intranet.

© 2005 - 2022 PetS - Piotr Stasiak